Kurumsal Yapı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Amaç
Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1) Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3-(1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...