Kurumsal Yapı

Vizyon

Sosyal ve kültürel alanda yaptığı inovasyon ve iyileştirmeler sayesinde vatandaşlarının yaşamaktan mutlu olduğu, yaşam kalitesi ve marka değeri yüksek bir kent oluşturmak.