Kurumsal Yapı

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Amaç
Madde 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, Yapı Kontrol Müdürlüğünün görev ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 –(1) Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Yapı Kontrol Müdürlüğünün; hukuki çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3-(1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...