Kurumsal Yapı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amaç
Madde 1–(1)
Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1)
Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Körfez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3–(1)
Bu Yönetmelik , 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...