Kurumsal Yapı

Fen İşleri Müdürlüğü

Amaç
Madde 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 –(1) Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 –(1) Bu yönetmelik,5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18.maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...