Kurumsal Yapı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

 

Amaç
Madde 1-(1)
Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1)
Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3-(1
) Bu Yönetmelik,5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.Maddesinin (b) bendi ve 18.maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.


Devamı...