Kurumsal Yapı

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 

Amaç
Madde 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Körfez Belediye Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 –(1) Bu Yönetmelik, Körfez Belediye Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü çalışmalarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 –(1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (b) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Devamı...