Doküman

El Emeği Gıda Ürünleri Şartnamesi

EL EMEĞİ GIDA ÜRÜNLERİ SATIŞ MERKEZİ ŞARTNAMESİ

A - BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Kiraz Kafede, ürettiği el emeği gıda ürünlerini satışını gerçekleştirmek isteyenlerin, başvuru formunu doldurarak, el emeği gıda ürünleri şartnamesini onaylamaları gerekmektedir.
 2. Başvuru sahibinin kendine ait işyeri ve şirket olmaması gerekmektedir. Satışını yapmak istediği ürün ile ilgili bilgileri başvuru formunda belirtmelidir.

B - BAŞVURU ONAYI ve YER TAHSİSİ

1)El Emeği Gıda Ürünleri Satış yerinde (Kiraz Kafe) sergilenecek ürünlerde kalite standartları, hijyen kuralları ve fiyat politikası vb. özellikler öncelikle dikkate alınır.

2) Organizasyonda yer alacak kişilerin Körfez Belediyesi tarafından belirlenen standartlara uygun davranması, kurallara uyması, hijyen koşullarını sağlaması ve uygun olmayan ürünlerin satışını engellemesini öncelikle kabul eder. Yiyeceklerden kaynaklanan tüm olumsuz durumların sorumluluğu kişiye aittir.

3) Aynı noktada sürekli hizmet verecek alanda her kadın 7 gün aralıklarla ürünlerini sunar ve eğer döngüde sıra tekrar kendisine gelirse yeniden değerlendirilebilir. Kişilerin standartlara uygun davranmaması, kendi hizmet süresi içinde satış merkezine gelmemesi, vatandaşlarla arasından gerçekleşebilecek olumsuz durumlara karşın organizasyondan men edilebilir. Katılımcı bu davranış hallerinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

D – KULLANIM KOŞULLARI

 1. Merkezde sadece el emeği gıda ürünlerinin satışı yapılır. Her katılımcı giriş bedeli olarak 100 tl ödeme yapmakla sorumludur. Bu ödeme genel giderlerde değerlendirilir.
 2. El emeği gıda satış merkezinde ortak olarak kullanılan elektronik ve diğer ürünlerin kullanılması, araç ve gereçlerin sağlam ve çalışır durumda olması kullanan kişilerin sorumluluğundadır.
 3. Alanda kişilere tahsis edilen süre içinde oluşabilecek herhangi bir gıda zehirlenmesi gibi tüm olumsuz koşullar kişinin kendi sorumluluğunda olacaktır. Bu durumda uygunsuz kullanımdan  yer tahsisi iptal edilecektir.
 4. Satış için hazırlanan tüm ürünlerin aynı gün satışı yapılır ertesi güne bırakılamaz, tazelik, hijyen kurallarını ihlal eden kişilere organizasyonda tekrar görev verilmez.
 5. Alanı yalnızca müracaat eden kişi açabilir.
 6. Alan kullanımı için müracaat eden kişi veya kuruluşun müracaatında belirttiği amaç dışında alanın kullanımı veya belirlenen kişinin başka kişi ve kurumlara alanı kullandırtması halinde ilgili personelin merkezdeki yerinin bir sonraki belirlenen kişiye geçmesini kabul eder.
 7. Kişinin belirlenen mesai saatlerine rivayet etmesi, belirlenen gün ve saat sonuna kadar alanda ürününün başında kalması zorunludur.
 8. Gün sonunda kalan çöp vb. gibi atıkların çöp torbasına konularak kaldırılması ve alanın temiz bırakılmasına dikkat edilmelidir. Ortak alan temizliğini gerçekleştirmeyen kullanıcı hakkında tutanak hazırlanır ve organizasyondan çıkartılır.
 9. Alanların kullanımı ve kullandırılması hakkında diğer tüm kurallar Belediye tarafından belirlenir. Kişi bunları peşinen kabul etmiş sayılır.

                                                                                                                                                                                                                                 Okudum, anladım.

                                                                                                                                                                                                                                 İsim / İmza


DOKÜMANLAR