Site İçi Ara  l 
Site Haritası  l 
TEMİZLİK İŞLERİ
Orjinal Resim

"Çağdaş bir kent yaşamı, temiz bir çevre ile mümkün olur" ilkesi ile yola çıkan Körfez Belediyesi,  kentin çevre temizliği konusunda etkin, hızlı ve Körfez halkına yaraşır hizmetler üretmeyi amaçlamaktadır. Kentimizin gerek nüfus yoğunluğu ve yerleşim alanın büyüklüğü, gerekse kentimizde bulunan sanayi kuruluşlarının faaliyet alanlarının genişliği ve çevreye olan etkilerinin belirleyiciliği; temizlik ve çevre çalışmalarını daha etkin ve kapsamlı hale getirmeyi ve uygulamayı gerekli kılmaktadır.

 

Çevre temizliği ve bakımında, modern sistemler ve son teknoloji ürünü araç ve gereçleri kullanarak, halkımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkartılması hedeflenmektedir. Bu nedenle değişen ve gelişen şartlar dikkate alınarak gerekli takviyeler yapılmakta; etkin, kalıcı ve yaşanılabilir bir ortam oluşturulmaya gayret edilmektedir.  

 

 Çöp Toplama Hizmeti

 

Günlük yaşamımızda kentsel atıklarımızın, çöplerimizin düzenli olarak toplanması gerek çevre sağlığı gerekse kentsel yaşam kalitesi bakımından önem arz etmektedir. Çöp toplama hizmetinde etkinlik ve verimlilik vatandaşlarımızın, günlük yaşamları içerisinde, hoş olmayan koku, görüntü ve kirlilikten kurtulmalarını sağlamaktadır. Belediyemizde çöp toplama hizmetinin etkin ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi için modern sistemler ve araçlar kullanılmaktadır. Böylelikle gerek hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti artırılmış gerekse de hizmet üretim maliyetlerinde önemli düşüşler sağlanmıştır. Kentimizde çöp toplama hizmeti şu şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Modern Çöp Toplama Sistemi; Kentimizde yer alan her bina ve yapı grubunun çöp kapasitesi belirlenmiş, kapasiteye göre 4 farklı ebatta (120 lt, 240 lt, 360 lt, 770 lt) plastik çöp konteynırları, binaların önüne konulmuştur. Plastik çöp konteynırları kentsel görünümü bozmayacak ve her türlü hava şartlarına dayanacak malzemeden seçilmiştir. Çöp kovalarının en önemli özelliği, çöplerden dolayı oluşan kötü kokunun ve sıvının dışarı sızmasını önleyecek şekilde imal edilmiştir.

 

 

Çöp toplama araçları, çöp bidonlarını otomatik olarak alıp çöp haznesine boşaltılmasını ve araç kasasına boşaltılan çöplerin preslenmesini sağlayan sistemle donatılmıştır. Böylelikle, çöp toplama işleminin hızlıca yapılabilmesi, araçların bir seferde daha fazla çöp taşıyabilme kapasitesinin arttırılması ayrıca işgücünün etkin kullanılabilmesi sağlanmaktadır.

 

 

 

Körfez Belediyesi,  bir tanesi yedek olmak üzere 11 adet çöp toplama ekibiyle 07.00-24:00 saatleri arasında çift vardiya olarak kesintisiz tüm Körfez kentine hizmet vermektedir. 10 ayrı bölgede programa göre toplanan çöpler, Katı Atık Aktarma İstasyonunda toplanarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ katı atık depolama alanına semi treyler (büyük çöp depolama aracı)  ile günde iki defa taşınmaktadır.

 

Cadde ve Sokak Temizliği

 

İlçemizin özellikle ana caddelerinin, yollarının ve sokaklarının vakumlu yol süpürme araçları ile günlük temizliği yapılmaktadır. Hollanda'dan satın alınan son teknoloji ürünü 2 adet vakumlu yol süpürme aracı ile kentimizin merkezi yollarında, caddelerinde ve tüm sokaklarında düzenli olarak temizlik çalışmaları sürdürülmektedir. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan çevre bakım ve temizlik ekibi tarafından, yol, cadde ve sokaklarda genel temizlik yapılmaktadır. Yaya olarak dolaşan bu temizlik ekibi, yollarda bulunan çöplerin toplanması, süpürülmesi faaliyetlerini yerine getirerek günlük yaşam alanlarının temiz tutulması konusunda önemli hizmetler vermektedir.

 

 

Günlük Ortak Yaşam Alanlarının Temizliği

 

Otobüs durakları, üst ve alt geçitler, parklar ve oyun alanları gibi günlük ortak yaşam alanları, kent hayatı için  önem arz etmektedir. Belediyemiz çevre temizlik ve bakım ekibi tarafından program  dahilinde  bu alanların düzenli temizliği yapılarak, Körfez halkına yakışır çevre temizliği sağlanmaktadır.

 

Pazar Yerleri Temizliği

 

Kentimizde haftada 10 ayrı yerde halk pazarı kurulmaktadır. Gün sonunda pazarın bitmesiyle birlikte çevre bakım ve temizlik işçileri tarafından, biriken çöpler toplanarak çöp toplama kamyonuna aktarılmaktadır. Çöpler toplandıktan sonra vakumlu yol süpürme aracılığı ile pazar yerinin detaylı  temizliği yapılmaktadır. Son olarak yıkama aracıyla pazar yeri,  özel bakteri öldürücü ilaçlar katılan köpüklü suyla yıkanıp, nihai temizlik sağlanmış olmaktadır. Belediyemizin, çevre temizliğine ve sağlığına gösterdiği özen ve titizlikle, pazar yerlerinin etkin temizliği yapılaraktan sonra bu cadde ve  sokaklarımız günlük kullanıma açılmaktadır.

 

Boş Parsel ve Alanların Temizliği

 

Kentimizde en çok görüntü  kirliliği yaratan unsurların başında,  boş parsellerin ve alanların kirletilmesi ve  bu alanlarda biriken çöpler, atıklar ve yabani otlar gelmektedir. Bu alanlar  çevrenin görüntü kalitesinin düşmesine ve kirliliğin oluşmasına ve de   özellikle yaz aylarında sinek ve sivrisineklerin çoğalmasına neden olarak, halkımızın yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde oluşturulan çevre temizlik ve bakım ekipleri, tespiti yapılan boş parsel ve alanlarda; çöplerin toplanması, yabani otların temizlenmesi ve alanın bakımı işlemlerini yaparak kentimiz temizliğine önemli katkı sağlamaktadır.

 

 

Moloz ve Kül Toplama Hizmeti

 

Kentimizde,  inşaatlardan çıkan molozlar  ve  kış aylarında sobalardan çıkan küllerin oluşturduğu atıklar önemli derece kentsel kirliliğe neden olmaktadır. Belediyemiz bünyesinde oluşturulan ekipler vasıtasıyla, moloz ve kül atıklarının toplanması hizmeti verilmektedir. Vatandaşlarımızın başvuruları  dikkate alınarak , JCB kepçe ve kamyon ile molozlar ve küller toplanmaktadır. Ayrıca, kentin belli bölgelerine bırakılan bu tür atıklar belediyemiz ekipleri tarafından periyodik olarak toplanarak, halkımızın yaşam alanlarında kirliliğin en aza indirilmesi konusunda hassasiyetle çalışılmaktadır.

 

Okullarda ve Kamu Kuruluşlarında Temizlik Hizmetleri

 

Okullar, camiler, hastane ve sağlık ocakları gibi kamu kurum ve kuruluşlarının çevresinin temizliği ve bakımı konusunda, belediyemiz düzenli olarak hizmetlerini sürdürmektedir. "Çağdaş bir kent yaşamı temiz bir çevre ile mümkün olur"  ilkesi çerçevesinde belediyemiz, çeşitli kamu kuruluşlarının özellikle okullarımızın çevresinin temizliğine ve bakımına hassasiyetle eğilerek, vatandaş memnuniyetini en üst seviye çıkarma gayreti içindedir. Çevre bakım ve temizlik ekipleri, periyodik olarak kamu alanlarının temizliği konusunda etkin hizmet vermektedir.


Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 7812
Dokümanlar
ÇÖP TOPLAMA GÜNLERİ
 
03
Web Mail l Site Yönetimi Körfez Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Tasarım K7