Site İçi Ara  l 
Site Haritası  l 
Online İmar Durumu

Belediyeler kentsel gelişimin planlı, sağlıklı ve düzenli gelişmesinde rol alan en önemli kurumdur. Kentsel gelişmenin sağlıklı ve düzenli olabilmesi için belediyeler uygulama imar planları ve kararları ile ilgili mevzuat hükümlerine göre kentsel yapılaşmayı yönlendirirler. Bu kapsamda, yapılaşmanın ilk adımı, mülkiyet sahiplerinin kendi parsellerinde ne gibi yapı yapma imkanı bulunduğunu belirleyen imar durumu bilgisi ile başlar.

Belediyemiz, vatandaşlarımızın kendi mülkiyeti ile ilgili yapılaşma koşularının ne olduğunu, internet üzerinden bilgi amaçlı ulaşabilmesini sağlamak için online imar durumu hizmetini verecektir. Bu hizmet ile vatandaşlarımız belediyeye gelmeden bilgi sahibi olabilecektir. Online imar durumunda ada ve parsel bilgisi ile yapılan sorgulama sonucunda ilgili parselin imar durumu bilgi amaçlı temin edilebilecektir. Bu uygulamamızın alt yapı çalışmaları devam etmektedir.


Kayıt Ekleme Bilgileri
Kullanıcı Yönetici
Birim Körfez Belediyesi
Tarih 02.06.2010 17:20:36
 
Kayıt Düzenleme Bilgileri
Kullanıcı
Birim Körfez Belediyesi
Tarih
 
Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 20255
09
Web Mail l Site Yönetimi Körfez Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Tasarım K7